Học online 1-1

Tên giảng viên

Giáo Viên Test

Danh mục

Tiếng Hàn

Thời gian học

Thời gian bắt đầu

2022-07-06 Lúc 08:00 PM

Ngày kết thúc & Thời gian

2022-07-27 Lúc 08:30 PM

Thời lượng

11 Hours

Mô tả khóa học

Lớp một kèm một online mỗi ngày

Lịch học

Ngày bắt đầu
06 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
07 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
08 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
09 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
10 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
11 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
12 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
13 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
14 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
15 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
16 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
17 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
18 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
19 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
20 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
21 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
22 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
23 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
24 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
25 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
26 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min
Ngày bắt đầu
27 Jul 2022
Thời gian
(Bắt đầu - Kết thúc)
8:00 PM -8:30 PM
Thời lượng
30 Min

Giảng viên

Giáo Viên Test

0 Đánh giá
0 Đánh giá
1 Học viên
1 Khoá học

Thêm các khóa học của tác giả

Phản hồi của học sinh

Học online 1-1

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Sign In or Sign Up as student to post a review

Đánh giá

Giỏ hàng

Loading...