LỚP TIẾNG HÀN CƠ BẢN LV0

Tên giảng viên

Super admin

Danh mục

Tiếng Hàn

Thời gian học

Thời gian bắt đầu

2022-11-15 Lúc 05:30 PM

Ngày kết thúc & Thời gian

2022-11-15 Lúc 06:30 PM

Thời lượng

Mô tả khóa học

Dạy các kiến thức nền cơ bản từ bảng chữ cái đến các cách phát âm chuẩn trong tiếng Hàn

Lịch học

Giảng viên

Administrator

Super admin

Administrator

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

0 Đánh giá
0 Đánh giá
4 Học viên
4 Khoá học

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Phản hồi của học sinh

LỚP TIẾNG HÀN CƠ BẢN LV0

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Sign In or Sign Up as student to post a review

Đánh giá

Giỏ hàng

Loading...