Lớp tiếng Hàn Sơ Cấp 2-4-6

Tên giảng viên

Super admin

Danh mục

Tiếng Hàn

Thời gian học

Thời gian bắt đầu

2022-11-22 Lúc 07:30 PM

Ngày kết thúc & Thời gian

2022-11-22 Lúc 09:00 PM

Thời lượng

Mô tả khóa học

Lớp học tiếng Hàn cơ bản qua zoom Giúp các bạn chưa tiếp xúc với tiếng Hàn nhận biết được mặt chữ, phát âm đúng các chữ đơn và chữ ghép, học được các câu nói cơ bản khi giao tiếp.

Lịch học

Giảng viên

Administrator

Super admin

Administrator

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

0 Đánh giá
0 Đánh giá
4 Học viên
4 Khoá học

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Phản hồi của học sinh

Lớp tiếng Hàn Sơ Cấp 2-4-6

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Sign In or Sign Up as student to post a review

Đánh giá

Giỏ hàng

Loading...