Ngữ Pháp Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

Tên giảng viên

Hân Phan

Danh mục

Tiếng Anh

Thời gian học

Thời gian bắt đầu

2022-12-07 Lúc 07:45 PM

Ngày kết thúc & Thời gian

2022-12-28 Lúc 08:30 PM

Thời lượng

Mô tả khóa học

Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Ngữ pháp cơ bản dành cho người mất gốc.

Lịch học

Phản hồi của học sinh

Ngữ Pháp Tiếng Anh Dành Cho Người Mới Bắt Đầu

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Sign In or Sign Up as student to post a review

Đánh giá

Giỏ hàng

Loading...