Luyện nghe tiếng Hàn trung cấp

Tên giảng viên

GKE Tâm Việt

Danh mục

Tiếng Hàn

Yêu cầu khóa học

Bạn đã biết cơ bản về tiếng Hàn

Mô tả khóa học

Giúp bạn luyện nghe thông qua các cuộc đàm thoại thực tế

Kết quả khóa học

Bạn sẽ nghe hiểu được tiếng Hàn mức trung cấp

Chương trình đào tạo

1 Bài 1
5 Min


2 Bài 2
5 Min


Giảng viên

GKE Tâm Việt

0 Đánh giá
0 Đánh giá
13 Học viên
5 Khoá học

Phản hồi của học sinh

Luyện nghe tiếng Hàn trung cấp

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đăng đánh giá với tư cách học viên

Đánh giá

Giỏ hàng

Loading...