Tiếng hàn nhập môn

Tên giảng viên

GKE Tâm Việt

Danh mục

Tiếng Hàn

Giới thiệu

Xem trước khóa học này

Yêu cầu khóa học

Cần chuẩn bị Tai nghe, note, bút màu. 

Mô tả khóa học

Chữ viết Hàn quốc do vua Sejong sáng tạo nên. Để mọi người có thể học và sử dụng một cách dễ dàng. Nó là chữ viết có tính hệ thống và khoa học gồm có nguyên âm và phụ âm. nguyên âm được làm theo hình dáng của trời. đất và con người. Phụ âm được tạo nên khi nhìn hình dáng miệng phát âm. 

Kết quả khóa học

Chúc các bạn học tập học tốt và nhớ luyện tập hàng ngày.

Chương trình đào tạo

1 BÀI 1 NGUYÊN ÂM
Xem trước 10 Hours

TIẾNG HÀN NHẬP MÔN, NGUYÊN ÂM, TẬP PHÁT ÂM VÀ CÁCH VIẾT


2 BÀI 2 PHỤ ÂM
Xem trước 1 Hour 40 Min

TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU, PHỤ ÂM. LUYỆN ĐỌC, LUYỆN VIẾT


3 BÀI 3 PHỤ ÂM DƯỚI
Xem trước 19 Min

TIẾNG HÀN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU, PHỤ ÂM DƯỚI, LUYỆN ĐỌC LUYỆN VIẾT


4 BÀI 4 GIỚI THIỆU BẢN THÂN
Xem trước 19 Min

GIỚI THIỆU BẢN THÂN, MỘT SỐ TỪ, CẤU TRÚC ĐƠN GIẢN.


5 BÀI 5 ĐÂY LÀ CÁI GÌ? 이것은 무엇입니까?
Xem trước 19 Min

HỞI VÀ GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ VẬT, CÁI NÀY LÀ CÁI GÌ? CÁI KIA LÀ CÁI GÌ?


6 BÀI 6 ĐÂY LÀ ĐÂU ? 여기가 어디입니까?
Xem trước 19 Min

NƠI CHỐN. Ở ĐÂU?, ĐẦY LÀ.. ĐÓ LÀ... GIỚI THIỆU NƠI CHỐN, ĐỊA DANH.


7 BÀI 7 PHÒNG TÔI Ở TẦNG 3 제 방은 3층에 있습니다.
Xem trước 19 Min

GIỚI THIỆU ĐỒ VẬT VÀ VỊ TRÍ ĐỒ VẬT, TẢ VỀ PHÒNG CỦA MỘT NGƯỜI CÓ CÁI GÌ? KHÔNG CÓ CÁI GÌ?


8 BÀI 8 ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG HÀN 한국어 동사
Xem trước 19 Min

ĐỘNG TỪ VÀ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG HÀN. ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG VÀ ĐỘNG TỪ CHỈ TRẠNG THÁI.


9 BÀI 9 TÔI ĐẾN TRƯỜNG LÚC 9H SÁNG 9시에 학교에 갑니다.
Xem trước 19 Min

KỂ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN, KỂ VỀ VIỆC ĐÃ XẢY RA


10 BÀI 10 ĐỘNG/ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG HÀN (2) 한국어 동사 2
19 Min

ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG LÀ ĐỘNG TỪ ĐỘNG TÁC TÍNH TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG LÀ ĐỘNG TỪ TRẠNG THÁI. ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG HÀN CÓ ĐUÔI LÀ 다.


11 BÀI 11 CÁI NÀY BAO NHIÊU TIỀN? 얼마예요?
Xem trước 22 Min

NÓI VỀ SỐ LƯỢNG , GIÁ TIỀN, ĐỊNH LƯỢNG. THÌ QUÁ KHỨ VÀ MỘT SỐ TỪ MỚI.


12 BÀI 12 THỜI GIAN 시간
Xem trước 23 Min

BIỂU HIỆN VỀ THỜI GIAN NHƯ MÙA, THỜI TIẾT, GIỜ, PHÚT, GIÂY....


13 BÀI 13 MỐI QUAN HỆ 관계
Xem trước 19 Min

NỘI DUNG VỀ CÁCH GỌI KHÁC NHAU, MỐI QUAN HỆ GIA ĐÌNH.


14 BÀI 14 CUỐI TUẦN NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ? 이번 주말에 뭘 할 거예요?
Xem trước 17 Min

NÓI VỀ KẾ HOẠCH CỦA BẢN THÂN TRONG NGÀY NGHỈ.


15 BÀI 15 ÔN TẬP TỔNG HỢP 종합연습
Xem trước 21 Min

15 BÀI KIỂM TRA LẠI CÁC GHI CHÉP CƠ BẢN QUAN TRỌNG TRONG 15 BÀI VỪA HỌC.


Giảng viên

GKE Tâm Việt

0 Đánh giá
0 Đánh giá
13 Học viên
5 Khoá học

Phản hồi của học sinh

Tiếng hàn nhập môn

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đăng đánh giá với tư cách học viên

Đánh giá

Giỏ hàng

Loading...