TIẾNG HÀN TRUNG CẤP III

Tên giảng viên

GKE Tâm Việt

Danh mục

Tiếng Hàn

Giới thiệu

Xem trước khóa học này

Yêu cầu khóa học

Tai nghe, note viết, bún màu, bút chì.

Chương trình đào tạo

1 BÀI 1 SINH HOẠT TRƯỜNG HỌC (학교생활)
Xem trước 50 Min

Ngữ pháp tiếng Hàn trung cấp bao gồm những ngữ pháp tiếng Hàn nối tiếp và nâng cao hơn so với ngữ pháp sơ cấp tiếng Hàn. Các ngữ pháp tiếng Hàn này xuất hiện rất nhiều trong giao tiếp hàng ngày và cả trong các đề thi TOPIK


2 BÀI 2 QUAN HỆ XÃ HỘI (대인 관계)
Xem trước 50 Min


3 BÀI 3 SỨC KHỎE (건강)
Xem trước 50 Min


4 BÀI 4 NẤU ĂN (요리)


5 BÀI 5 NGÂN HÀNG (은행)
Xem trước 50 Min


6 BÀI 6 MUA SẮM (쇼핑)
Xem trước 50 Min


7 BÀI 7 LỖI LẦM (실수)
Xem trước 50 Min


8 BÀI 8 TÍNH CÁCH (성격)
Xem trước 50 Min


Giảng viên

GKE Tâm Việt

0 Đánh giá
0 Đánh giá
13 Học viên
5 Khoá học

Phản hồi của học sinh

TIẾNG HÀN TRUNG CẤP III

0

Xếp hạng khóa học
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Không tìm thấy đánh giá

Đăng nhập hoặc Đăng ký Đăng đánh giá với tư cách học viên

Đánh giá

Giỏ hàng

Loading...